Nieuw Danszeizoen

We blijven optimistisch en gaan er vanuit dat we in september weer kunnen starten met het nieuwe dansseizoen.
Als duidelijk is aan welke regels we ons moeten houden, kunnen we ook het nieuwe lesrooster publiceren.

Dit seizoen loopt van september tot eind december.

Dag/Tijd
01/06/2020 - 01/09/2020
00:00 - 23:59

Locatie
Theater De Schalm (Bovenzaal)