Welkom op LeHaen.nl
Privacy Beleid

Dansen & Feesten Le Haen respecteert de privacy van al haar klanten en de bezoekers van haar website. Wij dragen er zorg voor, dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Alle informatie die de klant van Dansen & Feesten Le Haen vrijgeeft, wordt daarom met strikte veiligheid behandeld. De persoonlijke gegevens zijn alleen door Dansen & Feesten Le Haen te raadplegen en worden alleen gebruikt voor eigen doeleinden. Dansen & Feesten Le Haen zal nimmer de persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden ter beschikking stellen zonder nadrukkelijke toestemming van de klant.

Indien u onze website bezoekt, wordt er een "cookie" bestand op uw computer achtergelaten. Met behulp van deze cookie kan de website u identificeren. Dit is nodig om bepaalde onderdelen van deze website goed te laten functioneren. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en vervult slechts een technische functie.

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd over het door ons gevoerde privacy beleid. Indien u nog vragen heeft, verwijzen wij u door naar het contactformulier op deze website.
Copyright © 2020, LeHaen.nl. Alle rechten voorbehouden.