Welkom op LeHaen.nl
Stijldansen

Op deze pagina een toelichting over diverse dansen.
Als u genteresseerd bent in stijldansen kunt u zich hier inschrijven.

Rooster
Het stijldansrooster kunt u hier vinden.

Cha Cha
De Cha-Cha is op dit ogenblik een van de meest populaire Latindansen.
Deze dans is ontstaan in 1953 vanuit de Mambo, waaide toen over naar Europa en ontketende een ware rage. De schepper hiervan is de Cubaan Enrique Jorrin, die veel heeft gedaan voor de ontwikkeling van deze dans. De Cha-Cha vertoont sterke overeenkomsten met de Rumba.

De Cha Cha is een snelle stationaire dans, d.w.z. dat je de dans op de plaats danst.

Muziek: 30 - 34 maten per minuuut.
Maat: Vierkwarts maat (4 tellen per maat)

Jive
De Jive is eigenlijk een verzamelnaam van dansen, die onder verschillende namen bekend zijn: Lindy Hop, Shag, Shag Hop, Jitterbug, Rock & Roll, Boogie Woogie, Style Swing en vele andere.
Hij vindt zijn oorsprong in Amerika en werd door de Amerikaanse soldaten meegebracht naar Europa tijdens de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd de dans gecultiveerd en heeft daarna een vaste plaats veroverd bij de jeugd.

De Jive is een snelle stationaire dans, d.w.z. dat je de dans op de plaats danst. De Jive is een swingende en levendige dans.

Muziek: 44 - 48 maten per minuut.
Maat: Vierkwarts maat (4 tellen per maat).


Samba
 Het ritme van deze dans is ontstaan in Afrika. De slaven namen de muziek mee naar Brazili, waar het de nationale dans is geworden. Bij elke feestelijke gebeurtenis wordt Sambamuziek gespeeld en uitbundig gedanst. Dan is de Samba op sommige momenten een dans die mensen opzweept en in een soort extase brengt. De voorloper van de Samba was de Maxixe.
De Wereldtentoonstelling in New York in 1939 gaf de grootste verspreiding van de Samba. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de dans in Europa populair.

De Samba is een progressieve dans, d.w.z. dat de dans verplaatst. De Samba is een levendige en ritmische dans. Kenmerkend voor de Samba is het vrolijke karakter.

Muziek: 50 - 56 maten per minuut.
Maat: Tweekwarts maat (2 tellen per maat).

Rumba
In deze dans is de invloed te merken van de Afrikanen, die als slaven naar Cuba werden gebracht, ongeveer vier eeuwen geleden. Zij namen hun dansen en gezangen mee naar Cuba evenals de Spanjaarden. De Afrikanen bleven hun eigen cultuur trouw ondanks de zeer beperkte bewegingsvrijheid en miserabele omstandigheden. Sinds 1850 wordt de Rumba op de één of andere manier gedanst. Sinds 1950 werd hij populair, vooral vanwege de invloed van de muziek.

De Rumba is een dans die heel sterk een verhaal uitbeeldt: de Rumba draait helemaal om het verleiden en het verleid worden. Op het rustige meeslepende ritme probeert de dame de heer uit te dagen en te verleiden om hem vervolgens weer af te wijzen. De heer probeert de dame te imponeren en haar voor zich te winnen. Een duidelijk spel wat tussen de man en de vrouw in de Rumba ter sprake komt.

De Rumba is een stationaire dans, d.w.z. dat je de dans op de plaats danst en weinig verplaatst. De Rumba wordt gedanst op rustige en meeslepende muziek, is erg melodieus door de Spaanse invloed en heel sterk in ritme door de Afrikaanse oorsprong.

Muziek: 27 - 29 maten per minuut.
Maat: Vierkwarts maat (4 tellen per maat).


Paso Doble
Paso Doble, ofwel dubbele mars, wordt gedanst op muziek, die gespeeld wordt bij stierengevechten, als het gevecht op zijn hoogtepunt is. De Paso Doble is een beeldende dans die, als hij goed wordt uitgevoerd alle facetten van het stierengevecht laat zien: de heer stelt de Matador voor en de dame de el capa, de rode doek. De dans kwam voor het eerst in de mode omstreeks 1910.

De Paso Doble wordt altijd in achten geteld. De Paso Doble is een progressieve dans, d.w.z. dat het een verplaatsende dans is en de hele vloer benut. De Paso Doble is een erg karakteristieke dans. De heer heeft een trotse houding en de dame moet één zijn met de bewegingen van de heer. De Paso Doble kent ook wat elementen van Flamenco, zoals bijvoorbeeld de apl.

Muziek: 62 maten per minuut.
Maat: Tweekwarts maat (2 tellen per maat).

Engelse Wals
Een voorloper van de Engelse Wals of de Langzame Wals was de Boston, die reeds vanaf 1874 vanuit Amerika werd ingevoerd. De grondpas van deze dans dateert van 1921. De betekenis van het woord wals is eigenlijk draaien. En daarmee is het karakter van de dans aangegeven.

De Engelse Wals is een progressieve dans, d.w.z. dat je ermee verplaatst. Verder is de Engelse Wals een rustige en gracieuze dans.

Muziek: 29 - 30 maten per minuut.
Maat: Driekwarts maat (3 tellen per maat).

Quickstep
Men gaf de Quickstep in 1924 de naam van Quick Time Foxtrot, omdat de Foxtrotmuziek veel te vlug gespeeld werd zodat de dansers in moeilijkheden kwamen om de gewone figuren er op uit te kunnen voeren. Veel invloed op de huidige Quickstep hebben gehad: de Charleston, Onestep, Shimmy en Black Bottom. De Quickstep is uitgegroeid tot de meest gedanste dans.

De Quickstep is een verplaatsende dans. De Quickstep heeft een vlot en vloeiend karakter. Verder is het een ongecompliceerde, gezellige en sociale dans.

Muziek: 48 - 54 maten per minuut.
Maat: Vierkwarts maat (4 tellen per maat).

Weense Wals
We kunnen teruggaan tot in de 12e en 13e eeuw om de oorsprong van de wals te vinden. Hij is oorspronkelijk van Duitse afkomst en werd toen Duitse Wals genoemd. Aan het eind van de 18e eeuw werd voor het eerst de naam Wals genoemd. De eerste walsmelodie dateert uit 1770: Ach du lieber Augustein.

De standaardisering was in eerste instantie een Engelse aangelegenheid. De Weense Wals was in Engeland niet erg populair. Het heeft dan ook erg lang geduurd voor men het eens was over de internationaal te aanvaarden techniek voor deze dans.

De Weens Wals is een verplaatsende dans. Bij de Weense Wals wordt alleen rechts- en linksom gedraaid, of op de plaats. Moeilijk is het niet echt. Volhouden is wat anders!

Muziek: 60 maten per minuut.
Maat: Driekwarts maat (3 tellen per maat).

Tango
Deze dans vindt zijn oorsprong in Zuid-Amerika en wel in hoofdzaak in Argentini. Daar werd hij voor het eerst gedanst werd in Barrio de las Ranas, de ordinairste wijk van Beunos Aires. Het pad van de Tango is niet over rozen gegaan. Er waren vele tegenstanders, o.a. de Franse bisschoppen en vele artsen. Een adellijk dansduo maakte in 1914 zijn opwachting bij de paus om in het Vaticaan de dans ten uitvoer de brengen. De kerkvorst besliste nog diezelfde dag dat het niets voor katholieken was en deed de Tango in de ban. Een betere aanbeveling om een dans populair te maken is nauwelijks denkbaar. Ondanks of dankzij al deze perikelen werd het aantal Tango-aanhangers steeds groter. De voorstanders wonnen en sinds 1924 werd in geheel Europa de Tango gedanst. Nu in Nederland, mede door de komst van Maxima staat de Tango weer volop in de belangstelling.

De Tango hoort wat achtergrond betreft bij de Latijns Amerikaanse dansen. Toch is hij, uit historisch oogpunt ondergebracht bij de standaard Ballroomdansen, ook omdat de danshouding enigszins vergelijkbaar is. Al is de manier van bewegen veel minder vloeiend dan die van de andere dansen in die groep.

De duidelijke verschillen tussen de slows en de quicks, de onverwachte lijn en het niet rijzen en dalen maken de Tango tot een staccato dans. Deze elementen zeer karakteriserend voor de Tango.

Muziek: 64 maten per minuut.
Maat: Tweekwarts maat (2 tellen per maat)


Slow Foxtrot

De Slow-Foxtrot is een dans die sinds 1927 zo genoemd wordt. Hij is in dat jaar in Amerika ontstaan. Oorspronkelijk werd de Slow-Foxtrot heel snel gedanst. Tegenwoordig wordt hij langzaam gespeeld. De Slow-Foxtrot ontwikkelde zich uit de Onestep en de Foxtrot. Hij werd de exponent van de Engelse stijl, zacht en dynamisch. De golvende beweging stopt nooit en rolt dus voortdurend verder. De Slow-Foxtrot kent geen sluitpassen zoals in de Engelse Wals.

De Slow-Foxtrot is een progressieve dans, wat betekent dat je ermee verplaatst. De dans heeft een behoefte aan veel ruimte. De Slow-Foxtrot is technisch een vrij moeilijke dans.

Muziek: 28 - 30 maten per minuut.
Maat: Vierkwarts maat (4 tellen per maat).


Copyright © 2019, LeHaen.nl. Alle rechten voorbehouden.